Girişimcilik Sektörel Haberler

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Web Sitesi Kurma Zorunluluğu

Türk ticaret hayatında devrim olarak nitelendirilen yeni Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) 1 Temmuz 2012 den itibaren yürürlüğe giriyor. Tüm şirketlere web sitesi zorunluluğu ise 1 Temmuz 2013 yılında gerçekleştirilecek.Yeni Ticaret Kanunu’nun asıl amacı, sermaye şirketlerinin şeffaflaşmasını sağlamak. Şirketlere yönetilebilir web site zorunluluğunu getirerek, şirketteki gelişmeler konusunda , tüm şirket ortaklarının ve kamunun daha etkin biçimde bilgilendirilmesini sağlamak.

Türk ticaret hayatında devrim olarak nitelendirilen yeni Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) 1 Temmuz 2012 den itibaren yürürlüğe giriyor. Tüm şirketlere web sitesi zorunluluğu ise 1 Temmuz 2013 yılında gerçekleştirilecek.Yeni Ticaret Kanunu’nun asıl amacı, sermaye şirketlerinin şeffaflaşmasını sağlamak. Şirketlere yönetilebilir web site zorunluluğunu getirerek, şirketteki gelişmeler konusunda , tüm şirket ortaklarının ve kamunun daha etkin biçimde bilgilendirilmesini sağlamak.

Yeni kanun ile daha önce işlemler devreden kalkacak ve belirtilen yeni maddeler uygulanaktır. Bu maddelerden biri de Marka Tescili ve Patent‘tir. Her sermaye şirketi web sitesinde (elektronik ortamda) bilgilerinin sunulması yanı sıra firmalarına marka tesili/ patent yaptırtma zorunluluğu getirilmektedir.

              “Kanun zorunluluğundan dolayı sitenize eksik yada geresiz bilgiler sunmayınız”

Web Sitenizde Olması Gerekenler  (1 Temmuz 2013 itibari ile zorunlu)

Yeni Ticaret Yasası ile gelen web site zorunluluğu kapsamında, web sitenizde olması istenen temel içerik şu şekilde;

  Şirketin kanunen yapması gereken ilânlar

  Paysahipleri ve ortakları açısından önem taşıyan açıklamalar

  Yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarına ilişkin davetlerin yapılması

  Oy verme, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma yönünden zorunlu görülen hizmet ve bilgilerin sunulması

  Finansal tablolar, bunların dipnotları, yıllık rapor, yönetim kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ne oranda uyulduğuna ilişkin yıllık değerleme açıklaması.

Bu bilgilerin web ortamında yayınlanması bir çok firmalara endişe duyurmaktadır ancak Devletin bir çok uyumsuzlukları önlemeleri açısından önem katmaktadır.

Yeni TTK ile anonim ve limited şirketler için bir çok kolaylıklar sağlamaktadır. Firmaların kanun gereği “sembolik ” ortaklıklar kurması sona erecek ve tek kişilik anonim şirketler kurulabilecektir. bu kolaylıkları en doğru şekilde kullanımı ise firmaların bir iş planı çıkarmaları ve süreçlerini belirlemelidir.

Ülkemizdeki yeni TTK ile daha gerçekçi firmalar ortaya çıkacak ve şeffalaşma adına kurulan bu kanun ile bütçe, ihracat,ithalat,insan kaynakları, pay sahipleri,borçlanma analizleri daha net görülecektir .

Yeni TTK ile firmalar  6 maddelik uyum gereksinimi getirmektedir;

Bu gereksinimlerle beraber Yeni Türk Ticaret kanunun çıkarılmış kitapçığının Şirket sahipleri, mali müşavirler ve departman yetkilileri (Satış,Planlama,İş Gelişirme,Denetim v.b) ayrıntılı bir şekilde inceleyerek kendilerine uygun olan bir iş planı çıkarmaları gerekmektedir.

Uyum süreçlerinde çıkarılması gereken iş planlarında ise şu maddeler dikkate alınmalıdır.

 1. Strateji: Yeni TTK ile firmanız ne tür fırsat ve riskler getiriyor
 2. İş Modeli :  Mevcut iş modülünüzle Yeni TTK ile gelecek iş modüllerinizin zorlukları ve kolaylıkları
 3. Kurumsal Yönetim: Yeni TTK ile yönetimde nelerin kapsadığını.
 4. Organizasyon: Yeni TTK ile  bu organizasyona ne kadar hazırız ? nelere ihtiyacımız var?
 5. Yasal Yapı: Mevcut işimiz ile Yeni TTK nın getirdikleri ne kadar örtüşüyor?
 6. Süreçler:  Mevcut işini Yeni TTK ile ne derece uyumlu ve neler değiştirilmeli?
 7. Rapor Bilgileri: Mevcut raporlarınız Yeni TTK ile ne kadar uyumlu ve eksiklikler nelerdir?
 8. Web Sitesi:  Sistem ve teknoloji içeriklerinizi belirlenmeli ve verilerin hazırlanması.

Yeni Türk Ticaret Kanunun 1535 maddesinin değiştirmesinde temel ilkeleri kısaca şunlardır;

 • Şirketlerin ve İşletmelerin şeffaflaşması.
 • Ticaret Hukuku uygulamasındaki mevcut hukuki sorunlara çözüm getirmek.
 • Ticaret Hukuku’nun çeşitli disiplinleri açısından bir çerçeve kanun meydana getirmek.
 • Evrensel normlara dayalı çağdaşlaşma ve Kurumsak yönetim.
 • Modern hukuki kurumları somut kurallarla düzenlemek.
 • Avrupa Birliği Hukuku’na uyum sağlama.

Bu hedefler  İş dünyasında yeni bir dünya çizgisi oluşmakta ve bir çok KOBİ firmaların daha uyumlu çalışmasını sağlamaktadır. Yeni girişimciler için tavsiyemiz Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun maddelerini  incelemeden  adım atmamalarıdır.

Yazar Hakkında

Melissa Atilla

New York Touro College Business Management and DataBase mezunu. New York'da İşletme yöneticiliği üzerine çalıştı. Şu anda bir bilişim şirketinde İş Geliştirme Uzmanı olarak çalışıyor ve İngilizce Öğretmenliği yapıyor.