Sosyal Medya

Wikipedia’nın Önemi

Ansiklopedistler, diye tarihe geçen düşünce ve bilim insanları (Diderot, Rousseau, Buffon) aydınlanmanın ve demokrasinin ancak bilginin kamusal olmasına bağlı olduğunu savunup, bilgiyi yaygınlaştırmaya çalıştılar.

Tarihte ve güncelde bilgi ve tabi ki deneyim hep belli oranda saklandı ve saptırıldı. Demokrasi sorunu sadece sosyo-ekonomik zeminde değil, ilk önce bilgi düzeyinde yaşandı, yaşanıyor.

Bugün ise Wikipedia, dünya çapında çevrimiçi ansiklopedi olarak aydınlanmanın temel düsturunu amaç edinip, “bilginin herkese ulaşmasını amaçlıyoruz” söylemiyle hareket ediyor.

Wikipedia, her zaman ve her yerden madde ve tartışma yazılabilen, değiştirilebilen mecra olarak büyümeye devam ediyor. Vikipedist olmak, yani ansiklopedinin içeriğine katkıda bulunmak online dünyadaki herkese açık. Çevrimiçi ansiklopedi Wikipedia , referans olarak kullanım sayısı azalan Britannica benzeri basılı ansiklopedilerin yayın hayatını bitirmesini hızlandırdı. Dijital ansiklopedi, içindeki bilgi verileriyle günden güne büyüyor. Tabi ki Wikipedia’nın çok sayıda olumlu ve işlevsel özelliklerinin yanında tartışmalı negatif yönleri de bulunuyor. Dijital ortam, ticari devamlılığını hala bağış alarak sürdürüyor.

Entelektüel, formel, teknik, estetik, pratik, matematiksel ve spekülatif bilgileri alt başlıklar altında toplayan Wikipedia, çevrimiçi ortamdan başka otorite tanımıyor. Bilginin, insanlık tarihi içinde iktidarların otoritesine zorunlu veya gönüllü bağımlılığı Wikipedia dünyasında yok; en azından Vikipedistler öyle olduğunu iddia ediyor. Çevrimiçi dünyada herkes eşit bilgi ve erişim olanağına sahip olarak, aynı otoriteye aynı oranda sahip olabiliyor. Her yaşta ve statüde insan çevrimiçi iletişimle online ansiklopediye katkıda bulunabiliyor.

Wikipedia, çok sayıda dil desteği seçeneği ile tüm dünyaya seslenmeye çalışıyor ve insanları içerik üretimi için “Cesur Ol”maya çağırıyor. Wikipedia, ilk kuruluş hedefi olan “nesnel bilgi kaynağı olma” kriterini korumaya çalışıyor ve bu konuda topluluk kuralları geliştiriyor. Bu ilke doğrultusunda sözlük benzeri diğer online ortamlardan ayrılarak güvenilirliğini sürdürmeyi amaçlıyor.

Ansiklopedinin amacı şöyle özetlenebilir: “Herkesin katıldığı bilgi paylaşımı ve tartışmanın sonucunda bir gün yanlışlanamaz bilgiye ulaşacağız.”

Ve Wikipedia, “Bilgi, paylaştıkça çoğalır” temennisini bir gün gerçek kılma iddiasını taşıyor.

 

Yazar Hakkında

Ahmet Usta

Ahmet Usta 1977'de İstanbul'da doğdu. İletişim ve sinema eğitimi aldı. Şu sıralar kulvar değiştirip sosyal medya ve dijital ortamlar içinde blog yazarı, içerik sağlayıcı ve proje geliştiricisi olarak ilerlemeyi hedefliyor. Bekar, İstanbul'da yaşıyor.