Sektörel Haberler

Web Tabanlı Kişisel Sağlık Takip Dönemi Geliyor

Frost & Sullivan’ın ABD’de gerçekleştirdiği araştırmaya göre web tabanlı kişisel sağlık kayıtları kullanılmasında bireylerin yaklaşımı değişim göstermeye başlıyor. 2010 yılında 312.2 milyon dolar olan kişisel sağlık kayıtları yazılımı pazarının 2015 yılında 414.8 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

2010 yılında Türkiye’de faaliyetlerine başlayan dünyanın önde gelen araştırma ve danışmanlık kuruluşlarından Frost & Sullivan, Türkiye’de hazırladığı başta enerji, otomotiv, savunma ve sağlık olmak üzere çeşitli sektörlerde uzun vadeli pazar öngörülerini de kapsayan raporlarıyla uluslararası şirketlerin ve yatırım fonlarının Türkiye’deki faaliyetlerine yardımcı olmanın yanı sıra farklı sektörlerde birçok Türk firmasına özel araştırma ve danışmanlık hizmetleri vererek iç ve dış pazarlarda büyümelerine yardımcı olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Frost & Sullivan sağlık sektörüne yönelik yeni araştırmasıyla web tabanlı kişisel sağlık kaydı kullanımını mercek altına alıyor.

Tamamen yaygınlaşması yalnızca zaman sorunu

Bireylerin web tabanlı kişisel sağlık kayıtlarını (PHR) kullanmasını sağlamanın önünde birçok engel bulunuyor. Buna rağmen kişisel sağlık kayıtlarının değerinin daha iyi anlaşılmaya başlanması, hekim ve hastanelerin elektronik sağlık kayıtlarını giderek  daha çok kullanması ve PHR’ın kullanılabilirliği ve fonksiyonelliğini artıran yeni teknolojik cihazlar sayesinde bireylerin katılımı giderek artış gösteriyor. Bu bağlamda irili ufaklı teknoloji üreticileri bazı güçlükler yaşasa da, PHR’ın yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağı değil, ne zaman ciddi bir çoğunluğa ulaşacağı tartışılıyor.

Frost & Sullivan‘ın “ABD Kişisel Sağlık Kayıtları Pazarı: Müşteri Odaklı Sağlık Bilişim Teknolojileriyle İlgili Teknik ve Stratejik Zorunlulukların Anlaşılması” başlıklı yeni araştırmasına göre PHR yazılımı piyasası 2010 yılında 312.2 milyon dolar gelir elde etmiş bulunuyor. Araştırma bu oranın 2015 yılında 414.8 milyon dolara çıkacağını öngörüyor.

Bilgi arttıkça ilgi de artıyor

Bireylerin sağlık bilişimine olan ilgisinin artması sağlık hizmeti veren kuruluşlar ile teknoloji üreticilerinin işbirliği sayesinde gerçekleşiyor. Bununla ilgili olarak Frost & Sullivan, teknoloji üreticilerinin elde edebileceği büyük oranlardaki doğrudan satış gelirinin kısa vadede sınırlı olacağına, ancak büyümekte olan piyasada bireyler ve tedarikçilerle işbirliği geliştirmek üzere kendini doğru konumlamış üreticilerin önünde büyük fırsatlar durduğuna dikkat çekiyor.

Son on yılda ortaya atılan “yetkili sağlık ilgilisi” kavramı bu anlamda önemli bir rol oynuyor. Söz konusu kavram kritik sağlık kararlarının ‘bilgilendirilmiş katılımcısı’ olarak sağlık hizmeti sağlayıcıları ve hastalarla aktif olarak ilgilenen birey ve bireyin ailesinden biri için kullanılıyor. Dolayısıyla kişisel sağlık bilgilerine erişim için ‘bilgilendirilmiş katılımcı’ olmak gerekiyor. PHR’ların kaçınılmaz teknolojik cihazlar haline gelmesi ise bu nedenden kaynaklanıyor. Ancak PHR’ların yaygınlaşması yavaş oluyor ve söz konusu durum  teknoloji  üreticileri de içinde olmak üzere çoğu paydaşı bu yolda tereddütlü kılıyor. Frost & Sullivan‘ın araştırması ise, 2010  yılında ABD nüfusunun yalnızca yüzde 7’sinin PHR kullandığını ve bunun genellikle kronik sağlık sorunlarının kaydını tutmak için kullanıldığını ortaya koyuyor.

Bireyler daha katılımcı olacak

Frost & Sullivan sağlık sektörü analisti Jessica Ryan Ohlin, çoğu PHR’ın henüz kişiye özel ve istenen düzeyde bir yarar tanımlamadığının altını çiziyor. Ancak Ohlin, “Hasta değilim, neden PHR’a ihtiyacım olsun” şeklindeki genel yaklaşımın, bireyler kendi sağlık hizmetlerini idare etmek üzere kişisel ve finansal sorumluluklarını üstlendikçe önümüzdeki beş yıl içinde sona ereceğini belirtiyor. Bununla ilgili olarak ABD sağlık sisteminde yaşanan yapısal reformu örnek veren Ohlin, halkın geleneksel sağlık hizmetleri sistemine kıyasla yeni sistemde daha proaktif ve katılımcı bir noktaya doğru kayacağını ileri sürüyor.

Ohlin, mevcut PHR pazarının düşük katılım, gizlilik ve güvenlik konulu bitmeyen sorunlar, kanıtlanmamış ürünler ve sürdürülebilir olmayan teknolojiler için ayrılan orantısız kaynak miktarı gibi zorlu görünen sorunlarla dolu olduğunu belirtse de, PHR’ların sağlık hizmetlerinin geleceğinin kaçınılmaz araçları olacağına da vurgu yapıyor. PHR’ların kullanımını teşvik etmede ağ etkisinin önemli rol oynacağını ileri süren Ohlin, artan yatırımların yeni PHR yeniliklerini getireceğini, bunun da beraberinde yeni iş fırsatları doğuracağının altını çiziyor.

Frost & Sullivan uzmanları, PHR ilgisinin henüz düşük düzeylerde olmasına rağmen, özellikle mobil internet cihazlarında yaşanan gelişmeler, sağlık hizmetlerinde yeni hizmet modelleri gibi yapısal değişiklikler, PHR kullanımının artması, verilerin otomatik olarak toplanması, birleştirilmesi ve PHR platformlarına aktarılarak verim ve kullanım kolaylığını artırmasını sağlayacak teknolojik gelişmeler sayesinde, bireylerin PHR’la çok daha yoğun şekilde ilgileneceklerine kesin gözüyle bakıyorlar.

Yazar Hakkında

SS Haber Merkezi

SS Haber Merkezi sosyal medya, teknoloji ,internet ve bilişim dünyasını ilgilendiren haber ve konuları araştırarak sosyalsosyal.com ziyaretçilerine ulaştırır.