Teknoloji

Türkiyenin Siber Savaş Stratejisi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Bilgi Güvenliği Derneği, Türkiye’nin ulusal kapsamda siber güvenliğine yönelik ilkelerini, stratejik hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için ele alması gereken temel uygulamaları ve ilk planda atması gereken somut adımları içeren Ulusal Siber Güvenlik Stratejisini hazırladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bu strateji belgesinin, Türkiye’nin bilişim sektörüne ve siber güvenlikle ilgili kamu ve özel sektör tarafından yapılacak tüm çalışmalara bir yol haritası niteliğinde olması planlanıyor.

Hazırlanan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi’nde, Türkiye’nin dönüşümünün, vatandaş, devlet, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile başarılı olabileceği vurgulanıyor.

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisine göre, Bilgi Toplumu olma yolunda hızla ilerleyen Türkiye’de, devletin öncülüğünde gerekli adımların atılarak; siber uzayın güvenliğinin artırılması, siber saldırılara karşı kritik altyapıların dayanıklılığının ve koruma sürekliliğinin temin edilmesi, kurumsal ve kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması temel hedeflerinin yerine getirilmesi gerekiyor.

Siber Güvenlik Stratejisi Belgesi’nde ülkenin kritik altyapılarının hassasiyetine (yönelik) saldırılara karşı önleyici tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekilirken, ayrıca siber saldırılara karşı yasal bir çerçeve oluşturmak, konuyla ilgili uluslararası ve kurumsal işbirliklerini geliştirmek, kamu bilinci ve araştırma programlarını oluşturmak için bir çerçeve hazırlanması önerisinde bulunuluyor.

Siber güvenlik stratejisinin hedefi, bireylerin, şirketlerin ve kamu kuruluşlarının iş ve hizmetlerinde kullandıkları sistem ve altyapıların güvenliğini artırıp, sağlamlaştırmak olacak. Böylece bilgisayar ve iletişim ağı altyapıları yasal ve teknolojik açılardan korunurken, toplumsal ve ekonomik düzen de koruma altına alınacak.

Atılacak Adımlar

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi’ne göre, stratejik hedeflere yönelik atılabilecek somut adımlar ise şöyle:

-Ulusal Siber Güvenlik Kurulu oluşturulması,

-Siber güvenlik farkındalığının artırılması,

-Siber güvenlik kültürünün yaygınlaştırılması,

-Kişisel ve kurumsal bilginin korunmasına yönelik daha sıkı tedbirler alınması,

-Uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi,

-Ulusal siber güvenlik Ar-Ge politikasının oluşturulması ve milli teknolojilerin geliştirilmesinin özendirilmesi,

-Üniversitelerde bilimsel çalışmaların arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması,

-İnsan kaynakları yetiştirilmesine ve mevcutların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması,

-Kurumsal siber güvenlik yeteneklerin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması,

-Kurumlara siber güvenlik sızma testleri yapan bağımsız merkezlerin kurulması,

-Yasal mevzuatın düzenlenmesi.

Siber Güvenlik Stratejisi Belgesi’ne göre, ulusal siber güvenliğin sağlanması noktasında; hukuki düzenlemelerin hazırlanması, siber güvenliği kapsamında ülke kapasite ve yeteneklerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması, politika, düzenleme ve denetleme işlerini yerine getirecek kurumsal yapıların belirlenmesi, her seviyede bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi, kritik altyapıların tanımlanması, bu altyapıların güvenliğinin risk tabanlı bir yaklaşımla sağlanması, gerek ulusal gerekse uluslararası boyutta işbirliği ve eşgüdümün sağlanması gerekiyor. Bu anlamda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığıönderliğinde Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi baz alınarak gerekli çalışmalar yapılacak.

AA

Yazar Hakkında

SS Haber Merkezi

SS Haber Merkezi sosyal medya, teknoloji ,internet ve bilişim dünyasını ilgilendiren haber ve konuları araştırarak sosyalsosyal.com ziyaretçilerine ulaştırır.