Sosyal Medya

Toplum ve Teknoloji İşbirliği İnovasyon ile Sonuçlanır mı?

Eskiden de zordu, şimdi de zor, ileride de zor olacak. Teknolojik alanda gelişmeler hızla ilerledikçe bireylerin ihtiyaçlarıda gittikçe sofistike olucak. Bu kaçınılmaz sonu engellemek için ya apple- iphone gibi benzersiz bir ürün icat edip yola devam edeceksiniz, yahutta edemediğiniz durumlarda tüketici ne istiyor, ne bekliyor diye araştırmaya devam edeceksiniz. Yaptığınız araştırmalar ise sizi çoğunlukla mevcut ürünlerinizin farklılaştırılmasına götürecektir. Bana kalır ise teknolojik inovasyonda kısır bir döngüye girmek üzereyiz. Hatta girmiş bile olabiliriz. Bunu aşmak ise yeni ve taze hayal güçlerinin işbaşına gelmesi ile olabilir ancak.

Eskiden yeni teknolojileri takip etmek ve uygulamaya geçirmek daha kolaydı demek bana kalır ise biraz ezberden ve oldukça klişe bir ifade. Ancak bu çıkarımım videodaki ana temaya katılmıyorum olarak algılanmasın.

Eskiden de zordu, şimdi de zor, ileride de zor olacak. Teknolojik alanda gelişmeler hızla ilerledikçe bireylerin ihtiyaçlarıda gittikçe sofistike olucak. Bu kaçınılmaz sonu engellemek için ya apple- iphone gibi benzersiz bir ürün icat edip yola devam edeceksiniz,  yahutta edemediğiniz durumlarda tüketici ne istiyor, ne bekliyor diye araştırmaya devam edeceksiniz. Yaptığınız araştırmalar ise sizi çoğunlukla mevcut ürünlerinizin farklılaştırılmasına götürecektir. Bana kalır ise teknolojik inovasyonda kısır bir döngüye girmek üzereyiz. Hatta girmiş bile olabiliriz. Bunu aşmak ise yeni ve taze hayal güçlerinin işbaşına gelmesi ile olabilir ancak.

Antropoloji  eski yunancada insan ve süregelen bilgi anlamına gelen iki farklı kelimenin birleşmesinden türemiş yepyeni bir kelimedir. Sosyal bilimlerle ve insan ile ilgili yepyeni bir disipilini ifade eder. Yepyeni  ifadesi sizi aldatmasın zira buradaki yepyeni ifadesi benzerlerine kıyasla kullanılmıştır. Yoksa kökleri ve ilk çıkışıneredeyse 200 yüzyıllık bir geçmişe sahiptir. Antropoloji özetle insan ve toplumu inceler, değişimleri  ve etkileşimleri ölçer. Bulgularını sebep ve sonuçları ile ifade etmeye çalışır. Geçmişimizden getirdiğimiz değer yargılarımız ile bugüne ait yeni değerlerimiz antropolojinin  ilgi alanıdır. Bunlar arasında bir bağ var mıincelerken, diğer etkenlerin de katkısını ölçme gayreti içerisindedir çoğu zaman.

Popüler kültür ile yakın ilgi içerisinde olan antropoloji  yaşam alışkanlıklarımız ile de ilgilidir. Çokça bahsi geçmese de sosyoloji  vb. sosyal bilimlerden antropolojiyi ayıran en kesin çizgi aslında toplum ve birey arasındaki ilişkiyi sebeplendirmeye çalışmasıdır. Bugün antropologlar en çok reklam ve pazarlama sektöründe kariyer yapmaktalar. Bireylerin ve toplumların eğilimlerini onlardan daha rahat ve kolayca ölçebilecek bir disiplin daha olmadığını gözönünde bulundurursak bu şaşırtıcı değil. Ama görünen o ki farklıbir sektör daha antropolojinin tecrübesinden faydalanma kararı almış.

Teknoloji ve teknolojinin yaygın kullanımı ,yeni tekonolojilere adaptasyon hızımız kabul etmeliyiz ki insanlığın son yüzyıl içerisindeki en önemli evrimi. Bireylerin yinelenen teknolojilere adapte olmak konusundaki başarıları ve daha fazlasını adeta talep eder hale gelmeleri  firma ve ürünlerin yaşam döngüsünü beklenmedik şekilde kısalttı . Her şey eskisinden daha hızlıtüketilip yerine ikame edecek daha sofistike ürünlerin beklentisine giriliyor. Peki daha gidecek yerimiz kaldı mı? Bazı sektörler ve firmalar özelinde konuşmak gerekir ise hayır kalmadı.Tıpkı Kodak örneğinde olduğu gibi. Kodak dijital çağa ayak uyduramadı.  Ardından gelen bir Saab örneği var. Ve bu örnekler inanın bana artarak devam edecek.

Teknoloji ve beraberinde gelen değişimler ile yaşanan çağa damgasını vuran hız, birey ve toplum üzerinde de etkisini hissettiriyor. Aslında hızla değişen sadece teknoloji ve yeni ürünler sayesinde bize sunduğu imkanlar değil. Toplumlar ve alışkanlıklarıda bu hıza ayak uydurmuş görünüyor. Alışkanlıklarımız ve beğenilerimizle birlikte değer yargılarımızda hızlı bir değişim içine girmiş gözüküyorlar. Firmalar ise, özellikle teknoloji üretenler, başlangıçta kendi başlattıkları bu yarışın şaşırtıcıbir şekilde hedefi haline gelirken , yanıltıcıolan değişimin ölçeklendirilememesidir.

Bu ihtiyaçtan yola çıkan bazı teknoloji firmaları proje ekiplerine antropologlarıda dahil etmiş. Toplum ile firmalar arasındaki kopukluğu gidereceğine inanılan bu uygulama, bilinmeyeni bilinen olarak uygulamaya dönüştürmeyi hedeflemekte. Buradaki ana fikir, firmaların toplumun ne istediğini bilmediği. Bana kalır ise bu sadece firmaların ürünlerini farklılaştırmaya yarar ama yeni, yepyeni ve benzersiz ürünler ortaya çıkarmaya fayda sağlamaz. Benim bu  gelişmelerden çıkardığım sonuç bazı sektörlerde bazı firmaların daha yolun sonuna geldiği.  Hayır, sattıkları ya da ürettikleri ürünlere henüz ihtiyaç kalmadığı için değil. Artık ürettikleri teknolojilerde sınıra geldikleri ve yerine koyabilecekleri benzersiz bir teknolojileri ya da ürünleri olmadığı için.

Gelecek nasıl olacak sorusuna birden fazla  gelecek olduğu ihtimali ile karşılık verenler yeni zamanların  kazananları olacak. Çünkü ihtimal dahilinde birden fazla gelecek olabileceğini  hesaplayanlar o geleceklere sadece yön vermek değil aynı zamanda sahipte olmak isteyecekler. Bu durumda onların hayal güçleri toplumu yeniden motive edecektir.

 

Yazar Hakkında

Aslıhan Kaya

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü bitirdikten sonra cok uzun yıllar bankacılık yaptı. Ama bir teknoloji ve matematik sevdalısı olduğu için iphone kullanmayı öğrenmek ve toplama-çıkarma işlemlerini hatasız yapabilmek için ileri seviye matematiksel modellemeler yapan ve yeni teknolojiler geliştiren bir firmanın kuruluşundan bu yana aynı firmada yöneticilik yapmaktadır.
@aslhnky via twitter