Sosyal Medya

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal sosyal sorumluluk asla ve asla hayırsever desinler diye yapılacak bir iş değildir. Maalesef günümüzde baktığımız zaman bu konu hep bu açıdan değerlendiriliyor. Sanki kurumların asli görevi değilmiş de bir lütufmuşcasına algılanıyor. Bunda elbette kurumların yanlış tutumlarının payı büyük.

Sosyal sorumluluk sadece bir proje üretmek demek değildir. Aksine sürekli olarak ihtiyaçlar saptanmalı ve konular belirlenmelidir. Kurumlar sosyal sorumluluk faaliyetlerinin bırakacağı etkiyi değerlendirebilmelidir. Bu da yaptım oldu anlayışından uzak bir işleyişle meydana gelir. Toplumun, tüketicinin ve çevrenin çıkarları gözetilmelidir.

Kurumlar sosyal sorumluluk projelerinde:

  • Adalet
  • Dürüstlük
  • Sorumluluk
  • Özgüven

gibi kavramlarla hareket etmeli ve bu kavramlardan asla taviz vermemelidir. Sorumluluk projelerinde ilk başta:

1) Projenin amacı bilinmeli
2) Projenin konusu belirlenmeli
3) Projenin hedef kitlesi bilinmelidir.

Sosyal medya bazılarının dayattığı gibi sadece dijital pazarlama alanı değildir. Sosyal medyanın gücü iyilik adına kullanılmalı ve sadece doğal afetler beklenmemelidir.

Yazar Hakkında

Ömer Bulut

Uluslararası Sosyal Medya Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Sosyal Medya Danışmanı sosyalsosyal.com & sosyalmedyahaber.com Editörü