Teknoloji

İzinsiz SMS ve e-posta Gönderene Ceza Geliyor

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı’nı kabul etti.

Tasarıya göre, internet ve cep telefonu üzerinden ticari elektronik  iletiler, alıcılara önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilecek.
Buna göre kimden geldiği belli olmayan mesaj ve ileti gönderenlere 1000 lira ile 10 bin TL arasında değişen idari para cezaları verilecek.

TASARI NE GETİRİYOR?

Tasarı, elektronik araçlarla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme hizmeti sunanlara yönelik bazı yükümlülükler getiriyor. Elektronik hizmet alıcısının, satın alacağı mal ya da hizmeti tanıyabilmesi ve  onu yanıltabilecek bilgilerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Tasarı, istenmeyen  elektronik postalara ilişkin de önemli düzenlemeler içeriyor.

Tasarıya göre, hizmet sağlayıcıları, elektronik iletişim araçlarıyla sözleşmenin yapılmasından önce, alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak tanıtıcı bilgileri sunacak.

Hizmet sağlayıcı, varsa mensubu olduğu meslek odası ile meslekle ilgili davranış kurallarını ve bunlara elektronik olarak ne şekilde ulaşılabileceğini  belirtecek.

Alıcının, siparişini elektronik iletişim araçlarıyla vermesi halinde;  hizmet sağlayıcı, siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin  girilmesinden önce, ödenecek toplam bedel de dahil, sözleşmenin şartlarının alıcı tarafından açıkça görülmesini sağlayacak.

Hizmet sağlayıcı, alıcının siparişini  aldığını elektronik iletişim araçlarıyla teyit edecek.

Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari  elektronik iletileri almayı reddedebilecek.

Hizmet sağlayıcı, ret bildiriminin elektronik iletişim araçlarıyla kolay  ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak ve gönderdiği iletide buna ilişkin  gerekli bilgileri sunacak. Ret talebin ulaşmasının ardından hizmet sağlayıcı, 3  iş günü içinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi durduracak.

CEZALAR AĞIR

Kanundaki yükümlülükleri yerine getirmeyen ya da şartları uygulamayanlar hakkında, 1000 ile 50 bin lira arasında değişen idari para cezaları uygulanacak.

Ticari elektronik iletilerin bir defada birden fazla kimseye, onayları alınmadan alıcılara gönderilmesi halinde para cezası 10 katına kadar  artırılacak.

Abone ve kullanıcılarla, önceden izinleri alınmaksızın otomatik arama makineleri, fakslar, elektronik posta, kısa mesaj gibi elektronik haberleşme vasıtalarının kullanılması suretiyle doğrudan pazarlama, siyasi propaganda veya  cinsel içerik iletimi gibi maksatlarla istek dışı haberleşme yapılamayacak.

Alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde tanıtıcı bilgileri sunmayan ve siparişin onaylanması aşamasında ödenecek toplam bedel de dahil, sözleşme şartlarının alıcı tarafından açıkça görülmesini sağlamayan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılara 1000 liradan 5 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Elektronik iletileri alıcılara onayları alınmadan gönderen ile  gönderdiği elektronik iletinin içeriği alıcıdan alınan onaya aykırı olan hizmet  sağlayıcıyı da aynı ceza uygulanacak.

Alıcının siparişini aldığını elektronik iletişim araçlarıyla teyit  etmeyen ve alıcıya, sipariş verilmeden önce veri giriş hatalarını  belirleyebilmesi ve düzeltebilmesi için uygun, etkili teknik araçları sunmayan hizmet sağlayıcıya 1000 lira ile 10 bin lira arasında idari para cezası verilecek.

İletide, göndericinin tanınmasını sağlayan bilgiler ile telefon, faks, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresine yer vermeyen ile iletinin  konusu, amacı ve başkası adına yapılması halinde kimin adına yapıldığına ilişkin  bilgilere yer vermeyen hizmet sağlayıcılara da aynı cezaya çarptırılacak.

İndirim ve hediye gibi promosyon amaçlı yarışma veya oyunların  niteliklerini açıkça belirtmeyen, ret bildiriminin elektronik iletişim  araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlamayan, gönderdiği iletide  buna ilişkin gerekli bilgileri sunmayan ile talebin alıcıya ulaşmasının ardından  3 iş günü içinde elektronik ileti göndermeyi durdurmayan hizmet sağlayıcıya 2 bin  lira ile 15 bin lira arasında idari para cezası verilecek.

hurriyet

Yazar Hakkında

SS Haber Merkezi

SS Haber Merkezi sosyal medya, teknoloji ,internet ve bilişim dünyasını ilgilendiren haber ve konuları araştırarak sosyalsosyal.com ziyaretçilerine ulaştırır.