Etkinlik Sosyal Medya

İŞKUR’dan İstihdam Garantili Sosyal Medya Uzmanlığı Eğitimi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve İŞKUR, 600 saatlik bir sosyal medya uzmanlığı eğitimine başladı. Üç ay 15 gün devam edecek eğitimde kursiyerlere günlük 20 TL de harçlık verilecek. Kursu başarıyla bitirenler ise Youtholding bünyesindeki Eğitişim Kariyer Enstitüsü’nde istihdam edilecek.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 4 Temmuz’da sosyal medya uzmanlığı eğitimi vermeye başladı. 50 kişinin aldığı bu eğitim, 600 saat, üç ay on beş gün sürüyor. Eğitim en az lise mezunu olan, iletişim, teknoloji, reklam ve pazarlama alanlarında meraklı, interneti bir amaç doğrultusunda aktif şekilde kullanabilen, İŞKUR’a kayıtlı herkese açık. Eğitimin içeriğinde; temel HTML ve web sitesi, sosyal medya nedir, dünden bugüne sosyal medya, markalar için sosyal medya nasıl kullanılır, sosyal medya ile müşteri yönetimi, sosyal medyada blog ve bloggerların yeri, kurumsal blog oluşturmak ve yönetmek, sosyal medyada itibar ve kriz yönetimi, sosyal medyada hukuk ve süreçleri, sosyal medyada yatırım geri dönüşü ve ölçümleme gibi konulara yer veriliyor.

600 saatlik eğitim programının 200 saati teorik 400 saati pratik. Derslerde sosyal medyada uzman olanların tecrübelerini paylaşacakları seminer dersleri de olacak. Böylelikle sosyal medyada aktif rol oynayan kişilerin izledikleri yollar kursiyerlere örnek teşkil edebilecek.

Kursu bitirenler ve İŞKUR’un düzenlemiş oldukları sınavı başarıyla tamamlayan 26 kişi (İŞKUR eğitimlerinde taahhüt edilen istihdam oranı kursa katılanların yüzde 51’idir) Youtholding bünyesinde Eğitişim Kariyer Enstitüsü’nde istihdam edilecek. Eğitimlere daha sonraki dönemlerde de devam edilecek.

Kursiyerlere 20 TL harcırah 

Eğitimde asli amacın işsiz olan kişilere istihdam sağlayabilmek olduğunu belirten Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ahmet Avcı devletle özel ve kamu kuruluşlarının işbirlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimlerin temel kaidesi kursiyerlerin eğitime gerekli özeni göstererek devamlılıklarının sağlanması olduğunu söylüyor. Bu devamlılık durumlarına göre kursiyerler günlük 20 TL harcırah alırlarken aynı zamanda genel sağlık sigortaları da devlet tarafından yapılıyor. Eğitimi bitirerek sınavda başarılı olan kursiyerler işe yerleştiklerinde 36 ay boyunca devlet bu kursiyerlerin işveren payını ödemeye devam ediyor. Eğitim boyunca bir kurumda uygulamalı olarak seçtiğiniz işi tanıyor ve sahadaki imkanları daha yakından tanıyorsunuz. Eğitim sonunda da bir işe yerleştiriliyorsunuz.

Sosyal medya vakit öldürme aracı değil

Günümüz iletişim sektörünün dijital bir çağa ayak uydurduğu belirten Avcı, yazınsal ürünlerin kağıttan internet sayfalarına ve dijital metin belgelerine geçtiğini söylüyor: “Dünyada sosyal medya içerisinde büyük yer kaplayan Facebook, Twitter, Foursquare, Instagram vb. sosyal paylaşım sitelerinin payları fark edilecek pazar paylarına dönüşmeye başladı. Bu pazar payını fark eden büyük firmaların markalarını sosyal medyada en iyi şekilde temsil etmeye ve satışlarını artık yerel marketlerden sanal marketlere taşıma zorunluluğunu doğurdu. İşte sosyal medya, artık başında boş yere vakit geçirilen bir olgudan uzaklaşıp bir amaca yönelmeye mecbur kaldı. Bunlar da iletişim, reklam ve pazarlama olgularına hakim uzman personellerle olabilecek bir sektör oluşumuna olanak sağlıyor.” İnternet olduğu sürece sadece markaların değil bireylerin de reklam kampanyalarının, tanıtımlarının, marka tanınırlığının artırılması bir mecburiyet olacağını ifade eden Avcı, bu bilgilerin ışığında sosyal medyanın işkolu olmasının, internetin ağ sistemindeki sosyal paylaşım sitelerinde aktif olan insanlarla doğru orantılı olduğunu söylüyor.

Zeynep Mengi

Yazar Hakkında

SS Haber Merkezi

SS Haber Merkezi sosyal medya, teknoloji ,internet ve bilişim dünyasını ilgilendiren haber ve konuları araştırarak sosyalsosyal.com ziyaretçilerine ulaştırır.