Sosyal Medya

Girişimin Matematiksel Formülü

Herhangi bir girişimin matematik formülü var ise bana göre ;

“Fikir + Motivasyon = Girişim” dir.

İyi bir fikir yüksek motivasyon ile başarılı bir girişime dönüşme ihtimaline sahiptir. Bunun için ise fikrin uygulamaya geçişini belirleyen planlama, risk yönetimi ve sonuca ulaştıracak faaliyetlerin başarı ile yürütülmesi gerekir. Motivasyon ise zamanın verimli yönetilmesine ve optimum seviyede tutulmasına bağlıdır. Zaman ise en etkin dış faktörlerin gözlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması ile yönetilir. Aslında bu formül daha da geliştirilebilinir.

Ama bana göre bir girişimin başarı şansı önce iyi bir fikrinizin olmasına sonra ise motivasyona bağlıdır. Motivasyon ise zaman geçtikçe elde ettiklerinizin sonucuna göre değişkendir. Öyleyse bir girşimcinin motivasyonunu her zaman yüksek tutması ve hedefe odaklanması esas olandır.

Girişimcinin motivasyonu fikrin uygulamaya geçmesi ile birlikte dış faktörlerden en çok etkilenen unsurdur. Motivasyonun bu duyarlılığı ise uygulamanın sonuçları (çıktı-ürün) üzerinde beliryeci iken girişimcilerin en zorlandığı nokta riskleri yönetme aşamasıdır. Dış faktörler olağan şartlarda çoğunlukla belirsizdir. Etkilerini ölçmek ise sırf algı farklılıklarından ötürü oldukça zordur.
Aslında girişimcilerin davranış biçimlerine bakar isek diğerlerinden daha çok risk alarak hareket etmedikleri ancak riske etmeye hazır oldukları unsurların farklı olduğu görülür. Girişimciler nihai sonucu riske etmek istemezken, diğerleri üretimi riske etmek istemezler. Bu yüzden girişimci sonuç odaklıdır ve motivasyonu uygulama üzerinde etkiye sahiptir. Bunu başka türlü izah etmek gerekir ise girşimcinin vizyonu değişmez iken misyonu değişebilir.

Girişimcinin zamanı ve riskleri yönetemediği durumlarda motivasyonun düşmesi ile sonuçlanan durum ise girişim girdabıdır. Bu zamanlarda önemli olan doğru ya da yanlış karar verebilmektir. Ancak burada girşimciyi daha çok risk alarak hareket ediyormuş gibi gösteren kısıtlı finansal kaynaklar ile geleceği belirgin olmayan bir yatırıma devam ediyor olmasıdır.Henüz belirgin olmayan bir iş modeliniz olduğunda gelirlerinizde belirgin değildir. Üstelik iyi ihtimalle var olan bir geliriniz var ise günü gününü tutmayacak kadar değişkendir. O yüzden girişimciler için nitelikli finansal kaynaklara erişim önemlidir.

Girişimcilerin ulaşabileceği başka finansal kaynaklarda vardır. Bunlar ise doğrudan devlet kurumları veya özel sektör insiyatifi ile kurulan kurumlar tarafından verilen destek ve hibelerdir. Örneğin KOSGEB destek ve hibeleri ülkemizde KOBİ ler ile yeni girişimlere önemli kaynak aktarımının yapıldığı mekanizmalardır. Tübitak Teydeb ve TTGV destekleri ise daha çok inovasyon ve ar-ge eşiğine sahip girişimler için tasarlanmış desteklerdir. Bunun dışında ülkemizde var olan Turquality, TKDK , Kalkınma Ajansları ve Uluslarası Endeavor Platformunun Türkiye ayağı girişim ve girişimcileri destekleyen diğer mekanizmalardır.Serbest piyasa ekonomilerinde banka kredileri dışında girşimcileri destekleyen farklı mekanizmalar vardır. Bunları son yıllarda ülkemizde de çok sık duyar olduk. Risk Sermayesi fonları ve melek yatırımcılar çoğunlukla yeni girişimlere kaynak sağlayan fonlardır. Ancak bunların aradığı öncelikle şeffaflıktır. Hem ulusal ekonomide, hem de mikro bazda firmaların finansal kayıtlarında şeffaflık ararlar. Bu yüzden çoğunun tercihi bu şeffaflığın denetlendiği borsalar aracılığı ile yatırım yapmaktır. Geçtiğimiz yıl içerisinde İMKB bünyesinde kurulan GİP’in işlevi ise girişim ve girişimcilere yatırım yapmak isteyen sermayenin bu şeffaflığa ulaşabilmesini sağlamaktır.

Ancak tüm bu mekanizmalardan yararlanabilmek için iş fikrinizi tutarlı ve iyi planlanmış bir proje tasla

ğı ile destekliyor olmanız gerekmektedir. Firmaların özellikle de Kobilerin en zorlandığı husus ise proje yazmaktan ziyade proje geliştirme aşamalarını bilmemeleridir.Benim firmalara ve girişimcilere önerim bu finansman kaynaklarından tıpkı kurumsal firmalar gibi yararlanabilmek için bir vizyon oluşturmalarıdır. Bu vizyonu uygulamaya geçirmek üzere doğrudan girişimcinin kendisi veya firmalarda en uygun personelin görevlendirilmesi atılacak ilk adımdır.

Kurumları doğrudan aramaktan hiçbir zaman çekinmeyin. Tüm bu kurumların personeli bu desteklerin verilmesi amacı ile oradalar ve yardımcı olmak onların görevi. Kendi deneyim ve tecrübelerime dayanarak bu kurumlarda çalışan çoğu personelin yardımcı olmak konusunda oldukça istekli olduklarını söyleyebilirim.

Yazar Hakkında

Aslıhan Kaya

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü bitirdikten sonra cok uzun yıllar bankacılık yaptı. Ama bir teknoloji ve matematik sevdalısı olduğu için iphone kullanmayı öğrenmek ve toplama-çıkarma işlemlerini hatasız yapabilmek için ileri seviye matematiksel modellemeler yapan ve yeni teknolojiler geliştiren bir firmanın kuruluşundan bu yana aynı firmada yöneticilik yapmaktadır.
@aslhnky via twitter