Sosyal Medya

Eko Kariyer ile Yeşil Yakalıların Devri Başlıyor!

Dünya genelinde ekonomik dengeler ve istihdam stratejileri; sürdürülebilir büyüme, kurumsal sosyal sorumluluk, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve çevre korumacılığı gibi temel değerler tarafından yeniden tanımlanıyor. Bu yeniden yapılanma sürecinin şirketler ve toplumlar üzerinde önemli değişimsel etkileri olacağı hiç süphesiz. Tüm bu değişimlerin kalbindeki insan ve dolayısı ile İnsan Kaynaklarını da bundan bağımsız düşünmek mümkün değil.

Ekokariyer.net, yaptığınız iş veya pozisyonunuz ne olursa olsun, bu değerleri yaşam ve iş felsefesinin merkezine koyan ve yürütmekte olduğu çalışmalarda bu tutum ve yaklaşımı ön planda tutan çalışanları “yeşil yakalılar” olarak tanımlıyor. Deloitte’un “Her şirket bir enerji şirketidir değilse bile, yakında olacaktır.” isimli raporunda bahsettiğine paralel olarak, bu yukarıda bahsedilen temel değerler aslında her iş alanına ve posizyonuna uygulanabilir.

Şirketlerin, kaliteli iş gücünü kendilerine çekebilmek için oluşturmakta oldukları “işveren markası” ve itibar yönetimi ile birlikte artık net olarak yeşil yakalıların devrinin başladığını söyleyebiliriz.

İş bulmak Yeşil’e Dönüyor!

Para Dergisi tarafından gerçekleştirilen “Yeşil Yakalılar” çalışmasının verilerine göre, hem kamu hem özel sektörde yeşil işlerle ilgili ilerleyen yıllarda ciddi bir büyüme potansiyeli öngörülüyor. Şu anda Türkiye’de 50 bin olan yeşil yakalı çalışan sayısının birkaç yıl içerisinde iki katına çıkması muhtemel.

“Yeşil Yakalılar”ın, çevreye duyarlı iş kültürü ve bakış açılarının yanı sıra; karma disiplinlerden, kendilerini sürekli geliştiren ve teknolojiyi takip edip iyi kullanan kişiler olmaları bekleniyor. Kariyer gelişimlerini bu profile uygun şekilde yönlendiren çalışanların, normal ücretlere göre %50-100 arasında daha yüksek maaş almaları mümkün olacak.

Ekokariyer.net’in amacı, yetenek yönetimi kavramının giderek ön plana çıkması ile şirketlerin gün geçtikçe önemi artan insan kaynakları ihtiyaçlarını, yukarıda bahsedilen gelişmeler doğrultusunda şekillenecek değişimlerle uyumlu olarak karşılamaktır.

Buna ek olarak, bu konularda bilinç seviyesine ulaşmış ve bu temel değerlere uygun kurumsal kültüre sahip şirketlerde çalışmak istediğinin farkındalığına sahip iş arayanlar için istedikleri işe giden bir köprü oluşturmaktır.

Ekokariyer.net, bu profile uygun olduğunu düşünen tüm iş arayanların özgeçmişlerini bekliyor.

İnsan Kaynakları tanımı değişiyor!

Ekokariyer.net’in Mentoru Dr. Rıza Kadılar’a göre: Yakın bir gelecekte her pozisyon yeşil yakalı olacak. Sürdürülebilirlik, düşük ekonomiye geçiş ve bunların beraberinde gelen rekabetçilik, bilinçli çevrecilik ve inovasyon kültürü iş dünyasında her aşamada günlük yaşantımıza girecek. Artık yöneticilerin küresel bilgiye ulaşabilen, değişime ve gelişime açık, güçlü bir uluslararası network ve kültürler arası diyalog yeteneğine sahip olmaları bekleniyor. Özellikle sürdürülebilirlik kavramı ile çevre bilincini içselleştirmiş bireyler hızla ön plana çıkıyor.

Ekokariyer.net hakkında

Ekokariyer.net; sürdürülebilir büyüme, kurumsal sosyal sorumluluk, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve çevre korumacılığını temel değerler olarak benimsemiş şimdinin ve geleceğin lider şirketleri ile bu tür şirketlerde iş arayan şirket kültürüne uygun yüksek kalitede insan kaynağını buluşturmayı hedefleyen butik bir İnsan Kaynakları sitesidir.

www.ekokariyer.net

Yazar Hakkında

SS Haber Merkezi

SS Haber Merkezi sosyal medya, teknoloji ,internet ve bilişim dünyasını ilgilendiren haber ve konuları araştırarak sosyalsosyal.com ziyaretçilerine ulaştırır.